Ontwikkelingsperspectief

In het kader van kwaliteitszorg in het primair onderwijs is opbrengstgerichtheid een belangrijke indicator. Bij de toelating tot de SBO-school wordt de school geacht een ontwikkelingsperspectief voor elke leerling te formuleren. Maar hoe OPP vorm te geven? Met het verspreiden een notitie over OPP levert SBOwerkverband een bijdrage aan de gerichte en effectieve inzet van het ontwikkelingsperspectief op SBO-scholen. 

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief, en afstemming op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen is cruciaal voor het realiseren van goed en passend speciaal basisonderwijs. Het kan in scholen een belangrijke bijdrage leveren aan:
  • het vergroten van de opbrengstgerichtheid van het onderwijs (kwaliteitszorg),
  • het doelgericht plannen van het onderwijs aan leerlingen,
  • het maken van beredeneerde keuzes in leerlijnen en onderwijsaanbod,
  • een betere afstemming met ouders en leerling over wat de school wil en kan bereiken,
  • een goede overgang naar het voortgezet (speciaal) onderwijs.
In mei 2009 is de notitie “Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief in het speciaal basisonderwijs - Naar een gezamenlijk kader” gepubliceerd en verspreid over alle SBO-scholen. Met het verspreiden van deze notitie beogen we een bijdrage te leveren aan de gerichte en effectieve inzet van het ontwikkelingsperspectief op SBO-scholen. 
 
De notitie “Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief in het speciaal basisonderwijs - Naar een gezamenlijk kader” is in pdf beschikbaar. 
 
OPP in het regulier basisonderwijs 

Ook reguliere basisscholen werken soms met een OPP. Op www.speciaalbasisonderwijs.nl leest u over de ervaringen van reguliere basisschool De Klokbeker met het OPP.  Directeur Hans Veldsink: 'Met een OPP vergelijk je een kind niet met de rest van Nederland, maar met zichzelf.' 


Blijf op de hoogte: