Orthodidactisch handelen en klassenmanagement

Hoe schoolontwikkeling en kwaliteitsverbetering ook worden vormgegeven, deze begrippen zijn altijd van invloed op de interactie tussen leerkracht en leerlingen.

In het deelproject ‘orthodidactisch handelen en klassenmanagement’ richten we ons specifiek op de wijze waarop de leerkracht in de klas inhoud geeft aan zijn orthodidactisch handelen. Schoolteams en individuele leerkrachten kunnen in een digitale, interactieve omgeving zoeken naar goede en slechte voorbeelden, naar experts of specifieke publicaties. Zo kan een leerkracht zich bijvoorbeeld bekwamen op het gebied van instructie.
 
Beschikbaarheid publicatie: vóór de zomervakantie.

Vertellen over een good practice? Tips nodig van andere SBO-scholen? Op het Prikbord kunt u informatie delen en ervaringen uitwisselen. Praktijkvoorbeelden bekijken kan natuurlijk ook. Samen weten we meer! 


Blijf op de hoogte: