Leerlingvolgsystemen: verbetering functionaliteiten

Bij het stellen van doelen hoort ook het volgen van de vorderingen van leerlingen. Met deze informatie kan het aanbod worden gepland. Ook kan er zo op verschillende niveaus worden gereflecteerd op de kwaliteit van het aanbod binnen de school. Helaas ervaren veel teamleden de ondersteuning die ze daarbij van hun leerlingvolgsysteem krijgen als onvoldoende. Dat leidt op veel scholen tot aanzienlijke inspanningen om de analyses en administratie goed uit te voeren.
In het deelproject 'leerlingvolgsystemen' willen we de brug te slaan tussen de wensen van de sbo-gebruikers en de ontwikkelplannen van de leveranciers door een zogenaamde functionele specificatie op te stellen: een overzicht van de functionaliteit die het sbo nodig heeft. Om die functionaliteit te definiŽren hebben we sbo-scholen uitgenodigd een bijdrage te leveren. Ruim vijfenzestig scholen hebben daar op ingeschreven, komen tussen half maart en half april in vier sessies bij elkaar. Daarnaast spreken we met alle grote leveranciers over nieuwe initiatieven.
 
Afronding functionele specificatie: juni 2011

Vertellen over een good practice? Tips nodig van andere SBO-scholen? Op het Prikbord kunt u informatie delen en ervaringen uitwisselen. Praktijkvoorbeelden bekijken kan natuurlijk ook. Samen weten we meer! 


Blijf op de hoogte: