Overzicht nieuws

20-09-2016
Centrale eindtoets niet verplicht voor sbo in 2018
20-09-2016
Leden verlenen ontheffing van artikel 7.7
Per 1 augustus 2016 is Freek ten Klooster geen sbo-directeur meer, maar bestuurder.
29-06-2016
Nieuwe bestuursleden
In verband met het geplande aftreden van Loe Reinders (secretaris en algemeen bestuurslid) en het onverwachte aftreden van Freek ten Klooster (penningmeester en dagelijks bestuurslid) hebben alle leden op 22 juni mail ontvangen over de aanstelling van twee aspirant bestuursleden.
24-05-2016
Kleuterklas met extra begeleiding bij SBO de Brug
"Ik begin mijn kind weer terug te krijgen, hij straalt weer." Op SBO de Brug in Vianen is een bijzondere kleuterklas met extra begeleiding gestart.
25-04-2016
Het SBO als referentieschool
Alle scholen, dus ook de SBO-scholen, staan voor een uitdagende opdracht: het beste in elke leerling naar boven halen.
10-03-2016
Samen onnodige bureaucratie voorkomen bij Passend Onderwijs
Op verzoek van de PO-Raad is onderstaande tekst verzonden aan alle SBO-scholen.
20-01-2016
Schoolverlaters registreren in uw leerling administratiesysteem
Over de registratie van SBO-leerlingen heeft vorig jaar afstemming plaatsgevonden tussen DUO, de PO-Raad en het SBOwerkverband
17-12-2015
Alles onder n dak
In Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland zijn ze klaar voor een volgende stap....
17-12-2015
Grote waardering voor het congres!
Onze deelnemers beoordeelden de dag met een dikke 8..........
14-10-2015
Diner pensant 'Passend Onderwijs'
Een mooi verhaal uit de praktijk door Ferdinand ter Haar (lid DB en penningmeester)
16-09-2015
Uitgebreide informatie van de Onderwijsinspectie
In het SBO spelen verschillende ontwikkelingen: de invoering van de verplichte centrale eindtoets in 2018, risicodetectie en veranderingen in toezicht.
16-09-2015
"Passend Onderwijs: bij de les blijven." Niets doen is geen optie!
Het jaarlijks congres wordt gehouden op vrijdag 20 november 2015 in het Postillion Hotel in Bunnik. Lees hier verder over het programma en schrijf in.
16-09-2015
Vacatures op de site
Extra service van het SBOwerkverband voor alle SBO-scholen.
03-09-2015
Inschrijving voor het congres geopend!
Alle SBO-scholen zijn van harte welkom op het congres van het SBOwerkverband, dat gehouden wordt op vrijdag 20 november 2015 in Bunnik.
30-06-2015
Aspirant bestuursleden bekend
Vanaf 23 april jl. konden de leden hun interesse kenbaar maken voor functie in het bestuur.
30-06-2015
Inspectie op bezoek bij de SBO Heldringschool in Rotterdam Zuid
In het kader van de pilot nieuw toezichtkader heeft de inspectie een bezoek gebracht aan deze school. Hier leest u hun ervaring.
27-05-2015
Het is weekend: hoera, naar school!
Lees hier over het initiatief van twee SBO-scholen in het Zuiden van het land om 'de Talentenschool' op te zetten.
25-03-2015
Praktijklijn bij SBO de Wissel in Veghel
Begin maart hebben alle SBO-scholen een mail ontvangen om de voorzieningen binnen het SBO in kaart te brengen. Na deze inventarisatie wordt deze informatie exclusief beschikbaar gesteld aan de leden van het SBOwerkverband
25-03-2015
Artikel over het SBO in Onderwijsblad
17-02-2015
Publicatie en persbericht over de kwaliteit van het SBO geven onjuist beeld!
Onlangs publiceerde drs. Joop Smits, oud-inspecteur van het primair onderwijs, een rapport met de titel: "Hoe speciaal is het speciaal basisonderwijs?".
17-02-2015
'Je gaat het pas zien als je door hebt'
Een uitspraak van ons aller bekend orakel Johan Cruijff, op dit moment nog wekelijks in gebruik bij Wieteke van Zeil in de Volkskrant (Oog voor Detail) en ooit uit de Cruijffiaanse citaten-oceaan omhoog getrokken door Pieter Winsemius, een groot bewonderaar van de voetbalgoeroe.
20-01-2015
Verdwijnt het SBO in Rotterdam?
De schoolbesturen in Rotterdam zijn van mening dat alle basisscholen over vier jaar van dusdanige kwaliteit moeten zijn dat het SBO overbodig wordt.
16-12-2014
Het Speciaal Onderwijs in Kampen binnen het kader van Passend Onderwijs
In Kampen staat een prachtig nieuw schoolgebouw waarin 4 scholen voor speciaal onderwijs (cluster 4, cluster 2, cluster 3 en SBO) samen een plek hebben. Ze delen het gebouw en per school maken ze gebruik van een eigen vleugel. In dit gebouw, Prisma geheten, zijn daarnaast andere disciplines aanwezig zoals: BSO+, kinderfysiotherapie, logopedie, PMT etc.
02-12-2014
SBO Heldringschool ontvangt keurmerk Ouderbetrokkenheid
De eerste SBO-school in Nederland die dit keurmerk in ontvangst mag nemen!
10-11-2014
Rapport sociale media op de basisschool
14-10-2014
Sale verheugt zich op de Cito toets
SBO de Triade stelt zich zoals iedere school vele doelen. En daarvan is het streven om minstens een leerling per schooljaar terug te plaatsen op een reguliere basisschool.
16-09-2014
Een praktijkklas bij sbo Facet
Sbo Facet laat kinderen schitteren! Vanaf januari 2015 gebeurt dit ook in de praktijkklas die op dit moment vorm krijgt.
30-06-2014
De kernelementen van het Ontwikkelingsperspectief
Download ze hier.
Blijf op de hoogte: