Visie en missie

Tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 30 november 2016 hebben de leden ingestemd met het nieuwe strategisch beleidsplan geldend voor de periode november 2016 - november 2018.


  “Het SBO in Passend Onderwijs”

Verbinden met lef en vertrouwen
2016 – 2018

 
Missie:
 
Het SBO stelt het kind centraal en organiseert in samenwerking met alle partners goed en veilig onderwijs. Dit vanuit een open, ondernemende en creatief verbindende houding. Met als doel dat elk kind zich ontwikkelt naar eigen vermogen!

 


 
Visie

Het SBOwerkverband:
 
  • stimuleert en inspireert SBO-scholen om:
            te kijken in kansen,
            actief en ondernemend in dialoog te gaan en
            verbinding te maken met alle partners in hun omgeving;
  • biedt een forum voor het delen van informatie en expertise;
  • deelt voorbeelden van “good practice”;
  • stimuleert de netwerkfunctie van de vereniging;
     
  • beweegt mee in een veranderende wereld door aan te sluiten bij landelijke werkgroepen/netwerken om te verbinden en betrokken te blijven bij nieuwe ontwikkelingen en initiatieven;
  • stemt af en communiceert met landelijke partners om inhoudelijk bij te dragen aan het realiseren van de missie.
Blijf op de hoogte: