Visie en missie

Tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 30 november 2018 hebben de leden ingestemd met het nieuwe strategisch beleidsplan geldend voor de periode november 2018 - november 2020.


  “Het SBO: Elk kind op de juiste plek”

2018 - 2020
 
Missie: 
Elk kind verdient de juiste plek, waar het zich optimaal kan ontwikkelen in gezondheid en welzijn. Dat willen we realiseren samen met onze partners.

 


 
Visie
Het SBOwerkverband:
 • stimuleert en inspireert SBO-scholen om uit te zoeken:
  • wat is 'de juiste plek voor ieder kind'?
  • hoe ziet die ideale plek eruit?
  • hoe kan je de gewenste kwaliteit waarborgen?
  • welke bijdrage kan het SBO daarbij leveren?
 • biedt een forum voor het delen van informatie en expertise;
 • versterkt de netwerkfunctie van de vereniging;
   
 • beweegt mee in een veranderende wereld door aan te sluiten bij landelijke werkgroepen/netwerken om te verbinden en betrokken te blijven bij nieuwe ontwikkelingen en initiatieven;
 • stemt af en communiceert met landelijke partners om inhoudelijk bij te dragen aan het realiseren van de missie.

 
Blijf op de hoogte: