Samen weten we meer!

Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Dat geldt zeker voor het speciaal basisonderwijs, waar specialistische kennis nodig is om de leerlingen met hun specifieke persoonlijke en onderwijsbehoeften optimaal te kunnen laten presteren. De 1-zorgroute, het Ontwikkelingsperspectief, Adaptieve toetsen: met en namens de SBO-scholen maakte het SBOwerkverband zich met subsidie van OC&W in 2009-2011 sterk voor duurzame verbetering van het speciaal basisonderwijs.

Vertellen over een good practice? Tips nodig van andere SBO-scholen? Vertel je verhaal in de nieuwsbrief van de vereniging of surf naar LinkedIn.com om lid te worden van het forum voor het SBOwerkverband om informatie te delen en ervaringen uit te wisselen. Samen weten we meer! 


Blijf op de hoogte: