Over het SBOwerkverband

Wat is het SBOwerkverband?
Het SBOwerkverband is een vereniging van en voor alle SBO-scholen in Nederland. Het SBOwerkverband is opgericht in 2007 met als doel de kwaliteit van het SBO te verbeteren, door kennis en ervaring te delen met alle collega SBO-scholen en partners. In de periode 2007-2012 heeft de vereniging met subsidie van het Ministerie van Onderwijs een geweldige kwaliteitsimpuls kunnen geven aan de SBO-scholen door de o.a. de ontwikkeling van diverse projecten:
 • Het ontwikkelingsperspectief (OPP):
  het ontwikkelingsprofiel en het uitstroomperspectief van iedere leerling.
 • Adaptieve toetsen
  toetsen die in samenwerking met Cito worden ontwikkeld afgestemd op het volgen van de cognitieve ontwikkeling van SBO-kinderen.
 • Adoptieteams:
  scholen worden in teams van twee begeleid om van elkaar te leren. Dit kunnen twee SBO-scholen die van elkaar leren of ook een SBO-school die samen met een school uit het speciaal onderwijs werkt aan de verbetering van onderwijs aan cluster 4 kinderen.  
 • Diverse initiatieven gericht op de kwaliteit- en professionaliteitverbetering van schoolleiders en docenten, zoals het ‘Zelfevaluatiekader’ (ZEK) voor het SBO en ‘Teamcoaching’ gericht op de professionalisering van docententeams.  
 • De publicaties ‘Opbrengstgericht werken’ en ‘Duiden en Doen’ voor het SBO.
Wat zijn de resultaten?
Het SBO heeft zich in de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. Van de 140 scholen die in 2006 een onvoldoende scoorden in het Onderwijsverslag van de inspectie van het onderwijs, voldoen nu nagenoeg alle scholen aan de huidige kwaliteitsnorm.

Zelfstandig verder
De vereniging draait vanaf 2012 zelfstandig (zonder subsidie) en richt zich met name op de doorontwikkeling en samenwerking met het regulier- en speciaal onderwijs in Passend Onderwijs. 
 
Per 1 januari 2017 zijn 247 van de 279 SBO-scholen lid van het SBOwerkverband. De vereniging vertegenwoordigt hiermee bijna 89% van alle scholen voor speciaal basisonderwijs. Het streven is om 100% deelname van de SBO-scholen te realiseren. Leden van de vereniging zijn directeuren en/of leden van het bestuur van SBO-scholen. Het SBOwerkverband is hèt aanspreekpunt voor onderwijs gerelateerde organisaties en landelijke overheden.

Meer informatie?
Voor meer informatie over het SBO of het SBOwerkverband kunt u contact opnemen met Jan van Etten, voorzitter SBOwerkverband: j.vanetten@sbowerkverband.nl 
 

 
 
Blijf op de hoogte: