Leden verlenen ontheffing van artikel 7.7

20 september 2016
Per 1 augustus 2016 is Freek ten Klooster geen sbo-directeur meer, maar bestuurder.
Hierdoor zou hij volgens de statuten (artikel 7.7) af moeten treden als bestuurslid van het SBOwerkverband. Het bestuur heeft aan haar leden ontheffing gevraagd voor het in werking treden van dit artikel. De meerderheid heeft positief gereageerd op dit verzoek. Freek kan nu zijn taken in het bestuur afmaken tot aan het congres van 30 november 2016. Hij doet dit dan als lid van het algemeen bestuur. Hinderijke Willemse heeft per 1 augustus zitting genomen in het dagelijks bestuur en heeft daarbij de functie van penningmeester.
 
Blijf op de hoogte: