Nieuwe bestuursleden

29 juni 2016
In verband met het geplande aftreden van Loe Reinders (secretaris en algemeen bestuurslid) en het onverwachte aftreden van Freek ten Klooster (penningmeester en dagelijks bestuurslid) hebben alle leden op 22 juni mail ontvangen over de aanstelling van twee aspirant bestuursleden.

Loe Reinders treedt per 30 november 2016 af na twee termijnen van drie jaar en Freek ten Klooster verlaat het sbo en wordt per 1 augustus 2016 bestuurder in Harderwijk. Freek wenst de werkzaamheden voor het bestuur goed af te ronden en definitief af te treden tijdens de Algemene Ledenvergadering in november. Het bestuur heeft hiermee ingestemd en bij de leden ontheffing aangevraagd voor het in werking treden van artikel 7.a. van de statuten. De leden hebben hierop positief gereageerd. Na de zomer neemt Hinderijke Willemse (lid AB) zitting in het dagelijks bestuur en wordt verder ingewerkt voor deze taak.

Daarnaast starten Marjolijn Twilt (directeur SBO de Branding in Spijkenisse) en Hans Klaassen (directeur SBO de Kans in Amsterdam) na de zomer in het bestuur als aspirant-bestuurslid. Tijdens de genoemde algemene ledenvergadering in november worden zij officieel voorgedragen aan de leden. Vervolgens wordt hun aanstelling - naar wij verwachten - bekrachtigd door de leden. Het bestuur is ervan overtuigd weer twee goede kandidaten te hebben gevonden, die beiden op hun eigen manier een positieve bijdrage gaan leveren aan de taken van het bestuur.

In de nieuwsbrief van juni stellen de Marjolijn Twilt en Hans Klaassen zich aan u voor.

 
Blijf op de hoogte: