Schoolverlaters registreren in uw leerling administratiesysteem

20 januari 2016
Over de registratie van SBO-leerlingen heeft vorig jaar afstemming plaatsgevonden tussen DUO, de PO-Raad en het SBOwerkverband
SBO-scholen vallen onder de wet WPO, waarin is vastgelegd dat het leerjaar op een school het niveau aangeeft waarop de leerling onderwijs volgt. SBO-scholen kennen de niveaus (leerjaren) 1 t/m 8, maar het komt regelmatig voor dat leerlingen niet voor alle vakken eenzelfde of het hoogste niveau halen. In dergelijke gevallen is het wenselijk om de leerlingen in het leerjaar te plaatsen van het niveau waarop zij de meeste onderwijstijd volgen. Het kan zijn dat binnen n groep (naamgeving voor een groep leerlingen die samen onderwijs krijgen) leerlingen zitten met verschillende niveaus/leerjaren. In verband met de publicaties van gegevens op Vensters PO en de verwachte invoering van de verplichte eindtoets in het SBO, is het echter van belang dat de leerlingen die gaan uitstromen in leerjaar 8 worden geplaatst (ook al zit de leerling daadwerkelijk op niveau 6 of 7). Bij de uitwisseling met Bron wordt onder andere geregistreerd of leerlingen die gaan uitstromen een schooladvies hebben ontvangen.

De volgende afspraken zijn gemaakt: 
- De leerlingen waarvan verwacht wordt dat ze uit gaan stromen worden in leerjaar 8 geplaatst. Mocht in de loop van het schooljaar blijken dat een leerling toch niet uitstroomt, dan wordt de leerling vr 1 maart teruggeplaatst naar leerjaar 7.
- Als er getwijfeld wordt of een leerling uit gaat stromen, dan wordt de leerling in groep 7 of in een combinatiegroep 7/8 geplaatst. Blijkt dat de leerling wel uitstroomt, dan wordt de leerling vr 1 maart in leerjaar 8 geplaatst.

Toen deze afspraken gemaakt zijn, was de verwachting dat dit goed verwerkt kon worden in de Leerling administratiesystemen, bij Esis diende er echter nog aanpassingen gedaan te worden. Via de mail hebben we vernomen dat inmiddels Esis het Leerling administratiesysteem aangepast heeft, waardoor de registratie van leerlingen volgens bovenstaande wijze plaats kan vinden.
Mocht uw school niet kunnen voldoen aan deze wijze van registreren stuur dan een mail dan naar secretariaat@sbowerkverband.nl.
 

Blijf op de hoogte: