Diner pensant 'Passend Onderwijs'

14 oktober 2015
Een mooi verhaal uit de praktijk door Ferdinand ter Haar (lid DB en penningmeester)

In aanloop naar een nieuw Strategisch Beleidsplan - waarin Passend Onderwijs een prominente plaats inneemt - hebben twee onderwijsgroepen uit Rivierenland (Betuwe) hun oren te luister gelegd bij hun stakeholders. De onderwijsgroepen Fluvium en Spoenk hebben al hun belanghebbenden uitgenodigd voor een aantal diners pensant, alwaar onder smakelijke omstandigheden over tal van aandachtsgebieden werd gesproken. In zeer gemÍleerde gezelschappen werden pittige dialogen aangegaan tussen ouders en wethouders, tussen leerkrachten en schoolbestuurders, tussen onderwijsadviseurs en ketenpartners en tussendoor werd een heerlijke drie gangenmenu opgediend. Er waren diverse tafels gedekt, opdat men per gang ander tafelgezelschap had. Elke tafel had een vaste schrijver die de highlights uit elk tafelgesprek noteerde.
 
Op 8 september jl. vond het diner pensant 'Passend Onderwijs' plaats in de Oude Dorpsschool te Zoelen. In deze zeer toepasselijke omgeving spraken zo'n twintig mensen elkaar over dit fenomeen dat ook in het maatschappelijk debat veelvuldig ter tafel komt. Middels een prikkelende inleiding en een drietal dito stellingen werden aan tafel prachtige gesprekken gevoerd.
Met name de stellingen vormden de opmaat voor veel beleving en vurigheid, Passend Onderwijs leeft ontzettend in Rivierenland:
  1. Passend Onderwijs is oude wijn in nieuwe zakken
  2. Passend Onderwijs biedt ons nieuwe mogelijkheden
  3. Passend Onderwijs is op ons lijf geschreven
 
De essentie van zulke vurige en smakelijke dialogen is dat er werkelijk geluisterd wordt naar elkaar.
Heel lang was in het onderwijs gebruikelijk dat het te vormen beleid in de organisatie neergelegd werd zonder afdoende draagvlakverkenning. Om maar te zwijgen van het meenemen van de input van belanghebbenden buiten de organisatie.
 
De onderwijsgroepen Fluvium en Spoenk wil zoveel mogelijk mensen horen om daarmee meer uitgebalanceerd strategisch beleid te ontwikkelen. Zij willen luisteren opdat het eigenaarschap ten opzichte van beleid vergroot wordt.
Naast Passend Onderwijs zijn er ook eet-denk-avonden belegd om te spreken over kleine dorpscholen, educatief partnerschap, duurzame schoolgebouwen, ICT en vakmanschap. Ook is een woensdagmiddag belegd om met de kinderen te praten over hoe zij de school zien of willen zien. 
 
Blijf op de hoogte: