Inspectie op bezoek bij de SBO Heldringschool in Rotterdam Zuid

30 juni 2015
In het kader van de pilot nieuw toezichtkader heeft de inspectie een bezoek gebracht aan deze school. Hier leest u hun ervaring.

Kers op de taart
Al een jaar pronkt er een schitterend zelf geknutselde taart in de vitrinekast op school. Dit is een afscheidscadeau van een leerling uit groep 8 leerling voor de school.
Na een introductiepraatje van de inspectie over de opzet van de dag worden zij welkom geheten bij ons op school aan de hand van de metafoor  ‘De Kers op de taart’.
Het is ons er vooral om te doen bij dit bezoek, dat we naast het kwalitatief goede reken- en taalonderwijs, ook de focus op de brede totaalontwikkeling voor het voetlicht krijgen!

Welkom in het Heldringhuis en wat heb jij in huis?
Leerlingen van groep 8 zijn gastheer en/of gastvrouw en ontvangen dagelijks de leerlingen en hun ouders en zo ook de inspecteurs. We hebben een actieve leerlingenraad en leerlingen zijn aanwezig bij rapportgesprekken. Hierover wordt de inspectie geïnformeerd in het gesprek met de leerlingen.
Uit onderzoek (2013) bleek de drempel naar school voor onze ouders best groot. Nu wordt intensief met de ouders samengewerkt. Ouders delen zoveel waardevolle informatie over hun kind met leraren. Inspectie beluistert in gesprek met ouders dat zij bewust kiezen voor de school vanwege het rustige en warme schoolklimaat en het partnerschap.

School voor Bijzonder Goed onderwijs
We presenteren ‘Heldring got Talent’ aan de inspectie waarbij een zeer kritische bevraging volgt en ook bewijzen moeten worden overlegd waaruit werkelijke inbedding in de school blijkt.
Onze school werkt met een toekomstscenario (Nekkers,2006) en dit geeft een duidelijke visie en focus.  Je speelt tijdig in op ontwikkelingen van buitenaf en je maakt gerichte keuzes in samenwerking met de wetenschap en Hogescholen. Ons toekomstscenario ‘Huis van de toekomst’ is tot stand gekomen als in een leergemeenschap (Verbiest, 2012) waardoor er binnen het team sprake is van grote betrokkenheid en motivatie bij beleidskeuzen.

Bomen groeien langzaam en hun weg is lang …
Met dit actueel toekomstscenario zijn we in staat om keuzes te maken voor duurzame schoolontwikkelingen. Al jaren stond de brede totaalontwikkeling van de leerlingen hoog op de agenda. Het feit dat de school in een zogenaamde Rotterdamse Children’s Zone ligt, biedt ons de kans om de extra leertijduitbreiding in te richten in samenwerking met Rotterdam Vakmanstad.
De Rotterdamse filosoof Henk Oosterling ontwierp hiervoor een uitgebalanceerd leeraanbod
‘Fysieke integriteit’ met lessen voor judo, tuinieren, koken en ecosofie. Op verzoek van inspectie worden deze lessen bij een volgend bezoek zeker ingeroosterd voor een klassenbezoek!

Feedback inspectie
Als in een leergemeenschap worden aan het einde van de dag de bevindingen van de inspectie teruggekoppeld
aan een afvaardiging van het team. Dit blijkt een zeer waardevol onderdeel om  vanuit alle geledingen (leraren/IB/directie en bestuur) zicht te krijgen op de feedbackpunten van inspectie waarbij ook ruimte is voor reflectie in interactie en het verkennen van mogelijke ambities. Het team ervaart zeer kritisch in alle lagen van de schoolorganisatie te zijn doorgelicht door bekwame inspecteurs met de missie ‘Het beste onderwijs voor kinderen’.  Het resultaat voor onze school is verwoord in een onderbouwd eindoordeel.

Feest Heldring Got Talent
Zo’n mooi eindoordeel vraagt om een feestje! In diezelfde week komen er twee leerlingen met het verzoek tot een herhaling van een Bonte Avond feestje vanwege hun ‘sweet memories’ aan het schoolkamp. Vanuit alle groepen worden kinderen enthousiast waardoor we op de avond zelf kunnen genieten van diverse talenten; presenteren, djembé, moppen tappen, dansen, zingen, schilderen, buikfluiters, beat boxen, voetbaltrucs en dammen!  Wat een talenten hebben wij in huis!

Nieuwsgierig?
Zie inspectierapport d.d. maart 2015 op de website van de school: www.heldringschool.nl
 
 
Blijf op de hoogte: