Aspirant bestuursleden bekend

30 juni 2015
Vanaf 23 april jl. konden de leden hun interesse kenbaar maken voor functie in het bestuur.
Omdat er veel reacties zijn ontvangen, heeft de benoemingsadviescommissie op woensdag 17 juni jl. gesprekken gevoerd met een aantal geselecteerde kandidaten. Het bestuur van het SBOwerkverband kan zich volledig vinden in het advies van de commissie om

Hinderijke Willemse (directeur SBO de Triade en Past in Wolvega)

en

Freek ten Klooster (directeur SBO de Regenboog in Ede)          

tijdens de ALV op 20 november 2015 officieel voor te dragen aan de leden voor een functie in het bestuur. Tot die tijd draaien zij beiden mee als aspirant-lid van het bestuur.
Het bestuur kan terugkijken op een uiterst prettig verlopen procedure en heeft er alle vertrouwen in dat ook in de nieuwe samenstelling van het bestuur het doel ‘een passend perspectief voor ieder kind’ nagestreefd blijft.

 
Blijf op de hoogte: