Het is weekend: hoera, naar school!

27 mei 2015
Lees hier over het initiatief van twee SBO-scholen in het Zuiden van het land om 'de Talentenschool' op te zetten.

Alle kinderen hebben recht op een zinvolle, uitdagende en leerzame invulling van hun vrije tijd. Maar als een kind speciale behoeften heeft, loopt het al gauw vast bij het reguliere verenigingsleven. Met een beetje extra is een brede buitenschoolse ontwikkeling wél mogelijk, weten SBO de Blinker en SBO het Mozaïek. Zij zijn nu voor het derde schooljaar bezig met ‘de Talentenschool’. Sinds schooljaar 2014-2015 hebben ze ook leerlingen van een reguliere basisschool, OBS de Duizendpoot, uitgenodigd om deel te nemen aan het aanbod van ‘de Talentenschool’.
 
 
Uitgangspunt van ‘de Talentenschool’ is dat iedereen over talenten beschikt en dat het belangrijk is dat die verder ontdekt en ontwikkeld kunnen worden. Vanuit schoolbestuur Kindante bieden SBO de Blinker, SBO het Mozaïek en OBS de Duizendpoot samen met Partners in Welzijn, Ecsplore, de Sportstichting, de gemeente Sittard-Geleen en anderen, een structureel activiteitenaanbod voor de leerlingen van beide scholen. Dat activiteitenaanbod is uitermate divers en richt zich op vijf pijlers:
  • Sport en bewegen
  • Wetenschap & Techniek en oriëntatie op beroep
  • Sociale vaardigheden, muziek en dans
  • Gezonde voeding en Lifestyle
  • Handvaardigheid, natuur en educatie
 
Juist dit brede aanbod is belangrijk. Een kind hoeft namelijk niet per se lid te worden van een
sportvereniging als zijn talenten en/of interesses meer in de richting van muziek wijzen. Juist een aanbod dat past bij de behoeften en interesses van het kind maakt dat dit kind zich breed kan ontwikkelen. Eventueel kan het kind zelfs een overstap naar een vereniging maken. Die overstap naar het verenigingsleven maken we laagdrempeliger voor zowel kind als vereniging, doordat we samenwerken met regionale verenigingen. Steeds zoeken we daarbij naar een vernieuwend aanbod. We voeren de activiteiten op locatie uit als dat nodig is om een realistische indruk van een bepaalde activiteit te krijgen. Is dat niet nodig, dan vinden activiteiten afwisselend op de Blinker en het Mozaïek plaats.
 
Organisatie
Kinderen kunnen zich telkens voor één soort activiteit inschrijven, die drie weken lang op de
zaterdagochtend plaatsvindt. Door deze drie contactmomenten is er een opbouw in moeilijkheid en kunnen ook uitgebreidere opdrachten aan bod komen. Deelnemers worden geworven middels flyers en de bijbehorende deelnameformulieren. Er wordt een geringe financiële vergoeding per zaterdag gevraagd. Het uitgangspunt van ‘de Talentenschool’ is namelijk dat deelname vrijwillig is, maar niet vrijblijvend.
 
De activiteiten worden vastgelegd in een lesvoorbereidingsformulier. Hierin zijn de doelen expliciet benoemd, zodat het educatieve karakter van de activiteiten wordt gewaarborgd. Deze activiteiten worden dan ook uitgevoerd door professionals, vaak afkomstig uit de eigen scholen. Deze professionals krijgen een tijdelijke taakuitbreiding (TTU) voor de betreffende zaterdagochtend. Vrijwilligers krijgen een vaste vrijwilligersvergoeding per uur.
 
Diameters en winkelhaken
Een voorbeeld van de activiteit ‘vogelnestkastje maken’ laat zien op hoeveel manieren één activiteit aanknopingspunten biedt voor de ontwikkeling van een kind. Het begint al bij een uitbreiding van de woordenschat: we pakken de winkelhaak, gebruiken de kolomboormachine, bepalen het middelpunt. Daarnaast berekenen we het middelpunt, meten we met behulp van een liniaal exact het aantal centimeters dat het plankje lang moet zijn en gaan we aan de slag met diameters. En dat is nog niet alles: er zal ook gezaagd, geschuurd en geboord moeten worden. Daarna nog het nestkastje in elkaar zetten, maar dat lukt niet altijd alleen. Hier komt het sociale aspect aan bod. Kinderen moeten samenwerken, elkaar helpen en overleggen. Ze worden verantwoordelijk gemaakt voor zowel hun eigen proces als dat van hun maatje. En dat allemaal in zes uur tijd, verdeeld over drie zaterdagochtenden onder leiding van bevoegde en gespecialiseerde lesgevers.
 
Betrokkenheid ouders
Van de ouders wordt een bepaalde inspanning gevraagd voor wat betreft het halen en brengen van hun kind alsook het bieden van een geringe financiële bijdrage. Elke projectperiode wordt afgesloten met een presentatie voor de ouders. Ouders worden hierdoor gemotiveerd om op een positieve manier te kijken naar de talenten van hun kind. Kinderen krijgen ook altijd iets tastbaars mee naar huis: het knutselwerk, zelfgemaakte gerechten, een certificaat, enzovoort.

Toekomst
Momenteel bezoeken per zaterdag gemiddeld ruim 50 leerlingen de activiteiten. Een mooi aantal, maar de Talentenschool blijft in ontwikkeling. Het aantal activiteiten wordt steeds verder uitgebreid. Daarnaast zorgen we ieder jaar opnieuw voor een vernieuwend aanbod. Ons doel is om een breed aanbod te realiseren voor zowel het jonge als het oude kind, aansluitend bij de talenten van deze groepen. Daarnaast werken we verder aan het begeleiden en enthousiasmeren van lesgevers van verschillende instellingen en verenigingen, om een goede samenwerking van de grond te krijgen én om de reeds opgedane contacten te onderhouden. Met zoveel goede ervaringen en positieve reacties van kinderen, ouders en lesgevers, is het zaak om onze koers voort te zetten om ‘de Talentenschool’ toegankelijk te houden voor ‘onze talenten’.
 
‘De Talentenschool’
Heb je vragen over de Talentenschool, aarzel dan niet om contact op te nemen met projectleider Ilse Wiertz-Hamers, via e-mail i.wiertz-hamers@sbodeblinker-geleen.nl
 

 
Blijf op de hoogte: