Publicatie en persbericht over de kwaliteit van het SBO geven onjuist beeld!

17 februari 2015
Onlangs publiceerde drs. Joop Smits, oud-inspecteur van het primair onderwijs, een rapport met de titel: "Hoe speciaal is het speciaal basisonderwijs?".
Het uitgebreide onderzoeksrapport heeft hij in boekvorm uitgegeven. Daarnaast heeft hij een persbericht verspreid.
De Telegraaf heeft daaruit onlangs het volgende bericht gedestilleerd:
Sbo-kind blijft achter bij eis (Telegraaf 10)
Kinderen die van het speciaal basisonderwijs (sbo) afkomen, halen bij geen één van de vier kernvakken rekenen/wiskunde, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen het gewenste eindniveau. Ruim 60 procent van de kinderen verlaat het sbo met onvoldoende leesvaardigheid. „Deze onderwijsvorm blijft behoorlijk achter in het realiseren van een aanvaardbaar eindniveau.” Dat stelt oud-inspecteur van de onderwijsinspectie Joop Smits, die een vier jaar durend onderzoek onder bijna duizend schoolverlaters van 28 speciale Nederlandse basisscholen verrichtte.
 
Dit berichtje geeft een heel verkeerd beeld van de werkelijkheid. Er is niet alleen onjuist geciteerd uit het persbericht, maar er heeft bovendien geen nader onderzoek plaats gevonden of de stevige uitspraken van Joop Smits wel hout snijden.
Even wat feiten op een rijtje:
  • Joop Smits baseert zijn conclusies op een onderzoek onder 28 SBO-scholen in Noord Brabant. Dat is minder dan 10% van alle SBO-scholen in heel Nederland. Het onderzoek is daardoor in het geheel niet representatief voor het Speciaal Basisonderwijs in Nederland.
  • In het persbericht van Joop Smits staat in de eerste alinea ”Ruim vijf jaar geleden kreeg een meerderheid van de SBO-scholen van de inspectie nog een negatief kwaliteitsoordeel (zwak of zeer zwak)….”.
    Dit is een onjuiste voorstelling van zaken. Die situatie bestond ruim 9 jaar geleden en is aanleiding geweest voor een zeer intensieve inhaalslag binnen het SBO.
Bovendien vergeet hij te vermelden dat op er dit moment nog slechts 3 zwakke SBO-scholen zijn en al helemaal geen zeer zwakke SBO-scholen.
  • De uitspraken dat de Brabantse SBO-scholen het beter doen dan elders in Nederland en dat vrouwelijke schoolleiders beter zijn dan mannelijke schoolleiders, roepen beelden op die geen recht doen aan de werkelijkheid (zonder overigens de goed functionerende vrouwelijke schoolleiders en goed presterende SBO-scholen in Noord Brabant te kort te willen doen)!
 
De eerste zin uit het berichtje van de Telegraaf staat haaks op de uitspraak die Joop Smits zelf doet in zijn publicatie op blz. 239 over de toegevoegde waarde van het SBO: “Op liefst 82% van de scholen hebben de leerlingen gemiddeld over de vier vakken voldoende profijt gehad van het SBO-onderwijs”.
Helaas zorgen de stevige uitspraken, gebaseerd op onderzoek bij een groep Brabantse scholen (< 10% van alle SBO-scholen), voor een onjuist beeld over de kwaliteit van het SBO in Nederland. Joop Smits doet hiermee het SBO als geheel geen recht. Zeker als deze uitspraken ook nog eens via onjuiste berichtgeving aan het publiek worden voorgelegd.

Jan van Etten
Voorzitter SBOwerkverband


 
Blijf op de hoogte: