Verdwijnt het SBO in Rotterdam?

20 januari 2015
De schoolbesturen in Rotterdam zijn van mening dat alle basisscholen over vier jaar van dusdanige kwaliteit moeten zijn dat het SBO overbodig wordt.
Naar aanleiding van dit bericht is voorzitter Jan van Etten benaderd door (onderwijs)journalist Ronald Buitelaar voor commentaar. Een ingekort artikel hierover is vlak voor de Kerstdagen verschenen in het Algemeen Dagblad van Rotterdam. 

Klik hier >>  om dit artikel te lezen.

Op de blog van journalist Buitelaar vindt u het uitgebreidere verslag.
Klik hier >  om naar deze blog te gaan.

Nuance
Na de site van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam geraadpleegd te hebben, blijkt bovengenoemde mening toch iets genuanceerder te zijn. Daar staat namelijk te lezen dat uitspraken van Huub van Blijswijk (voorzitter SWV PPO Rotterdam) verkeerd geďnterpreteerd worden in het krantenartikel. Volgens PPO Rotterdam “gaat het meer om een andere manier van organiseren van het onderwijs; het willen integreren van de expertise van het SBO in de wijk.” De manier waarop het SWV in Rotterdam dit wil gaan organiseren staat nog niet vast. De plannen hiertoe dienen nog verder uitgewerkt te worden, waarbij het zeker niet het doel is om het SBO-onderwijs overbodig te maken.

Hier >>   gaat u naar de site van SWV PPO Rotterdam om het hele artikel te lezen en de daarbij opgenomen intentieverklaring passend onderwijs, die aangenomen is door de Rotterdamse schoolbesturen.

Ondertussen constateren de Rotterdams SBO-scholen wel een terugloop in het aantal aanmeldingen.

 
Blijf op de hoogte: