Sale verheugt zich op de Cito toets

14 oktober 2014
SBO de Triade stelt zich zoals iedere school vele doelen. En daarvan is het streven om minstens een leerling per schooljaar terug te plaatsen op een reguliere basisschool.
In juni 2013 is een leerlinge na een jaar lang heel hard werken terug kunnen keren naar haar eigen inmiddels groep 8. Dat wilde ze zo graag: met haar eigen groep op kamp en de musical uitvoeren. In het jaar op De Triade is ze zoveel zelfbewuster geworden en  heeft ze zoveel
vorderingen gemaakt dat het doel gehaald is.
 
Vorig jaar is het voor twee leerlingen gelukt om een plaats op een basisschool in de buurt te vinden. Een meisje uit groep 4 is met een OPP geplaatst op een school in haar woonbuurt.
En Sale ging al voor het einde van het schooljaar naar een kleine dorpsschool in zijn buurt. Op 8 jarige leeftijd kwam hij op De Triade als een jongetje dat erg boos was op iedereen. Heel vaak moest hij begrensd worden voor zijn eigen veiligheid en die van anderen. Door een
consequente aanpak leerde hij dat positief gedrag hem meer oplevert dan schoppen en slaan.
 
Inmiddels is het bijna herfstvakantie en zie ik Sale terug. Ontspannen, vriendelijk en welbespraakt kan hij me goed uitleggen waar hij wel en waar hij niet iets aan heeft gehad tijdens zijn schooltijd op de Triade.
 
De consequente en in zijn ogen strenge aanpak heeft hem geleerd wat er van kinderen wordt verwacht. Van milde juffen en meesters leer je niets, zegt Sale.
Het buitensluiten, dus de klas uithalen dat zelfs door andere klassen kon worden gezien, heeft hem gekwetst. Waarom mogen kinderen niet afkoelen op een meer onzichtbare plek?

Sale heeft ook een tip voor het afnemen van de AVI-toets.
Er wordt dan gezegd dat je vooral rustig, maar nauwkeurig moet lezen. Later kwam ik erachter dat er wel degelijk een tijdslimiet is om door getoetst te worden. Toen ik dat wist kwam ik pas in AVI+!
Voor ambitieuze leerlingen mag er best wat meer gevraagd worden, leert Sale ons.
 Voor Sale is het belangrijk geweest dat hij geleerd heeft zich te beheersen en te functioneren in een klas. Zijn resultaten waren steeds goed op orde, De Triade is er trots op dat naast de vele aandacht voor het gedrag het onderwijsaanbod zodanig is geweest dat er geen achterstand is ontstaan.
 
Hij kon zich wat betreft de stof naadloos invoegen bij zijn leeftijdsgenoten in groep 7. 
Niet helemaal zeker waren we van het de sociaal emotionele ontwikkeling van Sale. Was hij echt sterk genoeg geworden?
Het zou absoluut onwenselijk zijn geweest als zijn terugplaatsing een teleurstelling zou worden. En er is een zorgvuldig ondersteuningsplan vanuit De Triade gemaakt en uitgevoerd voor zover het nodig was, want het lukte!!
 
Sale doet het heel goed op zijn nieuwe school, hij ziet uit naar de Cito toets, want hij hoopt dat hij hoog gaat scoren. Natuurlijk zijn er verbeterpuntjes, maar de school en Sale kunnen
inmiddels zonder extra ondersteuning en Sale is er gelukkig.
 
Op deze school heeft hij echt geleerd hoe een schoolkind zich behoort te gedragen en hij ziet niet op tegen de overgang naar het voortgezet onderwijs.
 
Wij roepen als school voor speciaal onderwijs altijd dat we hoge verwachtingen van leerlingen hebben, maar vinden het lastig om ze te laten gaan.  
Onze ervaringen leren ons dat een zorgvuldige en weloverwogen terugplaatsing leidt tot goede resultaten en een enorme boost in het zelfvertrouwen van kinderen.
 
Hinderijke Willemse
Directeur SBO de Triade
 

 
 
Blijf op de hoogte: