Een praktijkklas bij sbo Facet

16 september 2014
Sbo Facet laat kinderen schitteren! Vanaf januari 2015 gebeurt dit ook in de praktijkklas die op dit moment vorm krijgt.
Sbo Facet is een Katholieke school voor speciaal basis-onderwijs in Zwolle en maakt deel uit van stichting Catent. De kerntaak van sbo Facet is om kinderen te
begeleiden die specifieke behoeften hebben waaraan de reguliere basisschool onvoldoende tegemoet kan komen. De missie van sbo Facet is: “Wij laten kinderen schitteren! Zodat elk kind ervaart: ik kan het, ik kan het zelf en ik hoor erbij.”
 
Momenteel gaan er 130 leerlingen naar sbo Facet. Er is dit jaar gestart met 9 groepen, waarvan 1,5 eindgroep.
 
Het idee om een praktijkklas te starten is in eerste instantie ontstaan doordat er vorig schooljaar onrust in de bovenbouw is ervaren. Met de beschikbare formatie is ervoor gekozen een klas te vormen met kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Vanuit dit oogpunt is gekeken naar wat deze leerlingen nodig hebben. Meer praktisch gericht onderwijs! Het idee om een praktijkklas te starten is het gevolg. In deze groep zullen ongeveer 10 leerlingen komen uit de groepen 7 en 8 met een IQ tussen de 55-75, met als eindprognose praktijkonderwijs. Doel is om deze leerlingen meer onderwijs op maat te geven en ze voor te bereiden op het praktijkonderwijs.

De school heeft extra budget om deze klas vorm te geven, dit zit in extra formatie. Tot januari 2015 zal een leerkracht 3 dagen worden uitgeroosterd om de klas op te zetten. Vanaf januari, wanneer de klas zal starten, wordt hier een leerkracht volledig voor ingezet. De school heeft de beschikking over een kooklokaal en een schooltuin.
 
Sbo Facet heeft contact met twee VSO scholen waar de leerlingen met als uitstroomprofiel praktijkonderwijs naar doorstromen. Zo wordt inzicht verkregen in hun manier van onderwijs, omgang met leerlingen en vooral het aanbieden van de praktijklessen. Daarnaast wordt
geïnventariseerd wat mogelijk is om gebruik te maken van elkaars ruimten en expertise. Door met scholen in gesprek te gaan worden de eerste stappen uitgezet bij het opstarten van een praktijkklas. De maand september wordt gebruikt om informatie op te doen, vervolgens zal het  curriculum worden uitgewerkt.
 
Op dit moment wordt in het experiment nog niet samengewerkt met het SWV. Er wordt nu vooral intern gewerkt aan de opzet van de praktijkklas, maar het wordt zeker als optie gezien om mogelijkheden te onderzoeken of andere leerlingen vanuit het SWV kunnen deelnemen aan de praktijkklas.
 
Mochten andere scholen ook werken met een praktijkklas dan staat wij open voor ervaringen en werkwijzen van deze scholen en delen ook graag onze bevindingen.
 
Doreen de Jong (doreendejong@sbofacet.nl)
Patricia van Middendorp (patriciavanmiddendorp@sbofacet.nl)
 
 
Blijf op de hoogte: