De kernelementen van het Ontwikkelingsperspectief

30 juni 2014
Download ze hier.De PO-Raad heeft in een memo de kern weergegeven van het OPP binnen Passend Onderwijs. Puntsgewijs wordt aangegeven:
  • voor welke leerlingen een OPP opgesteld moeten worden,
  • waaraan een OPP wettelijk moet voldoen en
  • hoe evaluatie en monitoring plaats dient te vinden.
Klik hier >> om de notitie te downloaden.

Blijf op de hoogte: